(PO) COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze, IČO 00168998

Hliny 1412/4, 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2K/221/2004, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dana Šiffalovičová
Správca:
Stav konania:
11.04.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
09.12.2004 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
11.04.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
COOP Jednota Slovensko, IČO 35697547, Bajkalská 25 , 82718 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--