Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/422/2020

(FO) Feldsam Vladimír (26.03.1972)

Jabloňová 2322, 82105 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
27OdK/422/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Stav konania:
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie