(PO) ARTTEP a.s., IČO 00598321

Hlavná 1062/30, 90031 Stupava

Spisová značka, typ konania:
2K/66/1993, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Elena Kúšová
Správca:
Stav konania:
30.12.1997 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
11.10.1993 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
30.12.1997 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Šefčík Miroslav R., Ing., Podjavorinskej 37/1 , 91701 Trnava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--