Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/257/2020

(FO) Salák Marek (08.11.1973)

Bratislava-Petržalka , 85106 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
32OdK/257/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
od 20.10.2020
Stav konania:
20.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Salák Marek, , 85106 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
04.11.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
04.12.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.12.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
21.12.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.01.2021 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie