Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 38K/111/1995

(PO) ŽELSTAV, A-Z, spol. s r. o., IČO 31328750

Štefánikova 15, 81419 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
38K/111/1995, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Tóth
Správca:
od 02.12.2011
Stav konania:
01.02.1996 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
02.10.1995 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
01.02.1996 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--