Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/237/2020

(FO) Tomi Ladislav (05.08.1976)

Rožňavská 158, 04932 Štítnik

Spisová značka, typ konania:
30OdK/237/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
26.09.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.07.2020 - Vyhlásený konkurz
26.09.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Tomi Ladislav, Rožňavská 158, 04932 Štítnik, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie