Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/424/2020

(FO) Hricová Alena (15.12.1979)

Röntgenova 1184/20 , 85101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
27OdK/424/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie