Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/344/2020

(FO) Poľáková Katarína (01.02.1978)

Slobody 20 , 98022 Veľký Blh

Spisová značka, typ konania:
5OdK/344/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
30.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Poľáková Katarína, Slobody 20 , 98022 Veľký Blh, Slovensko
Lehoty:
14.09.2020 Pondelok
Základná 45 dňová lehota na prihlasovanie pohľadávok a zaslanie zoznamu pohľadávok súdu
28.09.2020 Pondelok
Lehota na vyhotovenie súpisu majetku
Typ konania podľa územnej platnosti:
--