Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/295/2020

(FO) Panák Michal (12.11.1990)

Agátová 22, 95804 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
38OdK/295/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
14.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Panák Michal, Agátová 22, 95804 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
29.07.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
28.08.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
07.09.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
14.09.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.09.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie