(PO) IDEA NOVA, s.r.o., IČO 36533769

Novozámocká 224, 94926 Nitra

Spisová značka, typ konania:
4K/18/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Tatiana Pastieriková
Správca:
Stav konania:
04.05.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
03.03.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
04.05.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
Navrhovatelia:
Aksamit Martin, JUDr., Michalská 14 , 81101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--