Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-4OdK/9/2020

(FO) Danihelová Helena (02.03.1951)

Malacky , 90101 Malacky

Spisová značka, typ konania:
B1-4OdK/9/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
22.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie