(PO) T3 - SK s. r.o., IČO 31425844

Jarok 435, 95148 Jarok

Spisová značka, typ konania:
4K/4/2006, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lýdia Noskovičová
Správca:
Stav konania:
28.05.2007 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
01.02.2006 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
28.05.2007 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., IČO 36746762, Nám. SNP 15, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--