(PO) MANAZ, spol. s r.o., IČO 34124756

Želiezovce, časť Veľký Dvor 12, 93701 Želiezovce, časť Veľký Dvor

Spisová značka, typ konania:
4K/427/1999, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dana Šiffalovičová
Správca:
--
Stav konania:
20.12.1999 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.12.1999 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
20.12.1999 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Exekútorský úrad Nitra, JUDr. Soňa Stodolová, IČO 34039741, Kmeťkova 12 , 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--