Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/306/2020

(FO) Frisová Alena (13.04.1960)

Gen. Svobodu 9 , 91108 Trenčín (korešp. adresa Halalovka 45, 91

Spisová značka, typ konania:
40OdK/306/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
21.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Frisová Alena, Gen. Svobodu 9 , 91108 Trenčín (korešp. adresa Halalovka 45, 91, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie