Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/300/2020

(FO) Polák Jozef (14.02.1965)

Dr.Št.Osuského 528, 90613 Brezová pod Bradlom

Spisová značka, typ konania:
40OdK/300/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
24.09.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
01.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.07.2020 - Vyhlásený konkurz
24.09.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Polák Jozef, Dr.Št.Osuského 528, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovensko
Lehoty:
04.09.2020 Piatok
skončenie základnej prihlasovacej lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie