Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/247/2020

(FO) Siváková Ingrida (03.06.1983)

Na Demetri 2580/2 , 04013 Košice - Sídlisko Ťahanovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/247/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
16.10.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.07.2020 - Vyhlásený konkurz
16.10.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Siváková Ingrida, Na Demetri 2580/2 , 04013 Košice - Sídlisko Ťahanovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie