Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/193/2020

(FO) Čurgaliová Mária (01.09.1948)

Nitra , 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
29OdK/193/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zavacká Mariana, JUDr., Nádvorie Európy 32/3 , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie