Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/191/2020

(FO) Poliak Gustav (20.09.1971)

Levice , 93401 Levice

Spisová značka, typ konania:
29OdK/191/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Poliak Gustav, , 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie