(PO) EX BROKERS, a.s., IČO 36174220

Jazerná 1, 04012 Košice

Spisová značka, typ konania:
5K/85/2004, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lýdia Noskovičová
Správca:
--
Stav konania:
26.07.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
18.06.2004 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
26.07.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Farkašová Helena, Mgr., Žerotínova bašta 1 , 94001 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--