Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/350/2020

(FO) Kašša Roman (18.10.1974)

Nám. Ľ. Štúra 5925, 97405 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/350/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 25.07.2020
Stav konania:
25.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kašša Roman, Nám. Ľ. Štúra 5925, 97405 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
10.08.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
08.09.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
18.09.2020 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
23.09.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
08.10.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--