Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/351/2020

(FO) Socha Dušan (27.06.1955)

Banská Bystrica , 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/351/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 25.07.2020
Stav konania:
12.09.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.07.2020 - Vyhlásený konkurz
12.09.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Socha Dušan, , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--