Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/265/2020

(FO) Gramer Gašpar (29.11.1989)

Bratislava-Jarovce , 85110 Bratislava-Jarovce

Spisová značka, typ konania:
32OdK/265/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
od 17.10.2020
Stav konania:
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gramer Gašpar, , 85110 Bratislava-Jarovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie