Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/250/2020

(FO) Helei Vojtech (11.06.1974)

Dolná Kostolná ulica 457, 04402 Turňa nad Bodvou

Spisová značka, typ konania:
32OdK/250/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
16.10.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.07.2020 - Vyhlásený konkurz
16.10.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Helei Vojtech, Dolná Kostolná ulica 457, 04402 Turňa nad Bodvou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie