Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/250/2020

(FO) Slezák František (12.03.1955)

Sady nad Torysou 181, 04441 Sady nad Torysou

Spisová značka, typ konania:
30OdK/250/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
od 01.08.2020
Stav konania:
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Slezák František, 181, 04441 Sady nad Torysou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie