Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/251/2020

(FO) Fialka Jozef (02.06.1985)

Veľká Ida 71, 04455 Veľká Ida

Spisová značka, typ konania:
30OdK/251/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Stav konania:
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fialka Jozef, 71, 04455 Veľká Ida, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie