Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/253/2020

(FO) Kováčová Helena (30.08.1980)

Záhradná 2231, 07501 Trebišov

Spisová značka, typ konania:
30OdK/253/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
od 01.08.2020
Stav konania:
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kováčová Helena, Záhradná 2231, 07501 Trebišov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie