Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/15/2020

(FO) Cseri Tomáš (05.06.1973)

Medveďovej 1566, 85104 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
4OdK/15/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Stav konania:
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie