Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/190/2020

(FO) Baláž Patrik (30.09.1989)

Šarovce 35, 93552 Šarovce

Spisová značka, typ konania:
23OdK/190/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
12.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.07.2020 - Vyhlásený konkurz
12.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Patrik, 35, 93552 Šarovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie