(PO) Drevona Topoľčany, spol. s r.o., IČO 34112324

Slovinská 7, 82104 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
9K/120/2000, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Tóth
Správca:
Stav konania:
18.10.2000 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
11.05.2000 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
18.10.2000 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Veterník Eduard, JUDr., Svätoplukova 31 , 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--