(PO) Poľnohospodárske družstvo podielnikov-Dubová, IČO 17638992

Družstevná 32, 90090 Dubová

Spisová značka, typ konania:
9K/219/2001, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Tóth
Správca:
Stav konania:
14.01.2016 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
11.01.2006 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
14.01.2016 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Fraňo Vladimír, JUDr., Žilinská 5 , 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--