Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/270/2020

(FO) Weber Ľudovít (17.04.1948)

Bratislava-Dúbravka , 84402 Bratislava-Dúbravka

Spisová značka, typ konania:
32OdK/270/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
Stav konania:
12.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
22.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.11.2020 - Vyhlásený konkurz
12.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Weber Ľudovít, , 84402 Bratislava-Dúbravka, Slovensko
Lehoty:
29.12.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
13.01.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.01.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie