Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/271/2020

(FO) Novák Dušan (01.01.1971)

Pri mlyne 9853, 83107 Bratislava-Vajnory

Spisová značka, typ konania:
32OdK/271/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
12.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
23.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
12.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Novák Dušan, Pri mlyne 9853, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie