Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/319/2020

(FO) Janiga Andrej (10.04.1988)

Pružina 511, 01822 Pružina

Spisová značka, typ konania:
40OdK/319/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Janiga Andrej, 511, 01822 Pružina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie