Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/320/2020

(FO) Francová Erika (29.08.1989)

Sverepec 532 , 01701 Sverepec

Spisová značka, typ konania:
40OdK/320/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Francová Erika, Sverepec 532 , 01701 Sverepec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie