Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/318/2020

(FO) Zadňančin Dušan (17.11.1975)

Kostolec 66, 01705 Kostolec

Spisová značka, typ konania:
40OdK/318/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 01.08.2020
Stav konania:
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zadňančin Dušan, 66, 01705 Kostolec, Slovensko
Lehoty:
17.08.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
16.09.2020 Streda
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.09.2020 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
30.09.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
16.10.2020 Piatok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie