Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/325/2020

(FO) Helbich Emil (19.07.1972)

Rybany 9, 95636 Rybany

Spisová značka, typ konania:
38OdK/325/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Helbich Emil, 9, 95636 Rybany, Slovensko
Lehoty:
16.09.2020 Streda
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.09.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
16.10.2020 Piatok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie