Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/321/2020

(FO) Heráková Dana (21.02.1970)

Komárno 1037/37 , 91621 Čachtice

Spisová značka, typ konania:
38OdK/321/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Heráková Dana, Komárno 1037/37 , 91621 Čachtice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie