Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/274/2020

(FO) Plánka Daniel (16.06.1977)

Bratislava-Rača , 83106 Bratislava-Rača

Spisová značka, typ konania:
32OdK/274/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Plánka Daniel, , 83106 Bratislava-Rača, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie