Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/327/2020

(FO) Vyhnát Pavol (11.08.1981)

Samoty 1230, 02001 Púchov

Spisová značka, typ konania:
38OdK/327/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
06.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vyhnát Pavol, Samoty 1230, 02001 Púchov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie