Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/332/2020

(FO) Zelenáková Katarína (27.11.1954)

Kútovská ulica 939/7 , 97101 Prievidza III. - Necpaly

Spisová značka, typ konania:
40OdK/332/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
05.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
24.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.08.2020 - Vyhlásený konkurz
05.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Zelenáková Katarína, Kútovská ulica 939/7 , 97101 Prievidza III. - Necpaly, Slovensko
Lehoty:
24.08.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
21.09.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
01.10.2020 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
06.10.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
06.10.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
Zobraziť viac
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie