(PO) ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./, IČO 31651585

Južná trieda 95, 04124 Košice

Spisová značka, typ konania:
26K/11/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
--
Stav konania:
24.02.2021 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
31.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.02.2021 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Dom Zdravého Života, a. s., IČO 50458833, Suché Mýto 1, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie