Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/345/2020

(FO) Bašo František (02.08.1965)

Papradno 47, 01813 Papradno

Spisová značka, typ konania:
40OdK/345/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
19.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.08.2020 - Vyhlásený konkurz
19.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bašo František, 47, 01813 Papradno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie