Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/342/2020

(FO) Kurťák Igor (26.11.1969)

Uherecká 31, 95803 Malé Uherce

Spisová značka, typ konania:
38OdK/342/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 08.08.2020
Stav konania:
08.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kurťák Igor, Uherecká 31, 95803 Malé Uherce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie