(FO) Harajda Drahoslav (10.11.1976)

Terézie Vansovej 652, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
5K/8/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Harajda Drahoslav, Terézie Vansovej 652, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--