Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/259/2020

(FO) Šlézová Ingrid (22.01.1982)

Veterná ulica 956, 93039 Zlaté Klasy

Spisová značka, typ konania:
25OdK/259/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
24.12.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
29.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.08.2020 - Vyhlásený konkurz
24.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Šlézová Ingrid, Veterná ulica 956, 93039 Zlaté Klasy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie