Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/362/2020

(FO) Mikovíny Peter (14.03.1974)

Horná 1376/6 , 97652 Čierny Balog

Spisová značka, typ konania:
5OdK/362/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
13.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mikovíny Peter, Horná 1376/6 , 97652 Čierny Balog, Slovensko
Lehoty:
28.09.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.10.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
28.10.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--