Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/205/2020

(FO) Čaniga Jozef (09.12.1955)

J. Matušku 2178, 95501 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
31OdK/205/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
30.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.08.2020 - Vyhlásený konkurz
30.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Čaniga Jozef, J. Matušku 2178, 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie