Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/197/2020

(FO) Szarka Róbert (06.01.1972)

Čalovec 207, 94602 Čalovec

Spisová značka, typ konania:
31OdK/197/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
03.02.2021 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
23.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.08.2020 - Vyhlásený konkurz
03.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Schwarz Richard, JUDr., Rákocziho 12 , 94056 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie