Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/24/2020

(FO) Tankó Vojtech (10.09.1979)

Kopčianska 2970, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
4OdK/24/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
11.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
11.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Tankó Vojtech, Kopčianska 2970, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
01.12.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
16.12.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
31.12.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie