Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/26/2020

(FO) Flautnerová Klaudia (21.06.1996)

Stavbárska 5178, 82107 Bratislava-Vrakuňa

Spisová značka, typ konania:
4OdK/26/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Flautnerová Klaudia, Stavbárska 5178, 82107 Bratislava-Vrakuňa, Slovensko
Lehoty:
01.12.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
16.12.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
31.12.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie